Kaip pradėti verslą?

Daugelis iš mūsų dažnai pagalvojame apie nepriklausomą, pilnavertišką ir įdomų gyvenimą. Ir daugelis iš mūsų tai siejame su nuosavo verslo vystymu. Nuosavas, sėkmingai veikiantis verslas teikia daug privalumų. Didžiausias iš jų – tai finansinė nepriklausomybė, galimybė planuoti savo asmeninį laiką, pajamų, gautų iš verslo, valdymas, savarankiškumas, savęs kaip asmenybės ugdymas ir kita. Visi šie veiksniai tarpusavyje glaudžiai susiję ir be perstojo vienas kitą veikia. Jei jūs esate finansiškai nepriklausomas, be jokios abejonės esate ir savarankiškas. Jei esate savarankiškas, tai turite galimybę planuoti savo laiką. Ir atvirkščiai, neturint finansinės nepriklausomybės, nėra galimybės ir būti savarankišku bei pačiam planuoti savo laiko. Visi šie veiksniai sudaro nepriklausomo, pilnavertiško ir įdomaus gyvenimo visumą. Iš grandinės pašalinus bent vieną veiksnį nesugebėsime įgyti ir kito. Taigi, kaip ištrūkti iš vieno gyvenimo rato ir įsilieti į kitą, įdomesnį ir daugiau galimybių teikiantį arba, kitaip sakanat, kaip sukurti nuosavą verslą?

Idėja

Bet kokio verslo pradžia sietina su idėja. Tam, kad galėtume pradėti kurti verslą, reikia verslo idėjos. Idėja turi būti tokia, kokia besąlygiškai tikėtume ir visa širdimi trokštume ją įgyvendinti. Vadinasi reikia tikėti, jog iš būsimo verslo pasiseks uždirbti. Bet kokio būsimo verslo esmė yra atgauti į verslą investuotus pinigus bei juos padidinti.

Nuomonės apie tai, ar reikia turėti originalią būsimo verslo idėją, ar ne, išsiskiria. Viena verslo pasaulio atstovų pusė teigia, jog būsimo verslo idėja turi būti originali ir ypatinga, kita pusė teigia, jog sėkmingam verslui nėra būtina išskirtinė idėja. Šioje vietoje būtų galima siekti kompromiso bei padaryti išvadą, kad galbūt išskirtinės ir ypatingos verslo idėjos ir nereikia, bet savo sugalvotą idėją reikia įgyvendinti sumaniai. Ko daugiau konkurentų rinkoje užsiima į jūsų idėja panašiu verslu, tuo ji turi būti ypatingiau įgyvendinta.

Net jeigu jūsų sugalvota verslo idėja yra sietina su nauja, plačiai naudojama technologija, kurią sukūrėte pats, tai nereiškia, kad ji bus sėkminga. Ir atvirkščiai, jeigu jūsų verslo idėja yra kelių šimtų eurų vertės kebabus gaminantis kioskelis, ją gali lydėti absoliuti sėkmė. Vienaip ar kitaip idėja labiau turi būti pagrįsta faktais, skaičiavimais, rinkos analize, kitaip sakant, sveiku protu, o ne svajonėmis.

Galvoje turint verslo idėją jos praktiškumą visuomet galima patikrinti matematiniais skaičiavimais. Vertėtų atlikti išsamią rinkos analizę – surinkti duomenis apie rinkoje esančius potencialius konkurentus ir jų siūlomas sąlygas. Privalu sužinoti, ar rinkoje jūsų prekei ar paslaugai yra pakankama paklausa. Atlikus skaičiavimus padaroma išvada, ar rinkoje esanti jūsų prekės kaina yra priimtina. Jei analizuodami savo idėja abejojate, verčiau jos nevystyti.

Pradinis kapitalas

Kapitalas – tai pinigais išreikšta verslo vertė, kurią sudaro prekės, gamybinės medžiagos, verslui reikalingos patalpos, pasamdyti darbuotojai ir visa tai, kas būtina verslo idėjai įgyvendinti. Kapitalas juda cikliškai. Visų pirma pinigai yra išleidžiami minėtoms prekėms, medžiagoms, darbuotojams ir paslaugoms įsigyti. Vėliau iš visų šitų komponentų yra sukuriamas naujas produktas su padidėjusia verte. Galiausiai, pardavus šį produktą, pinigai sugrįžta į jūsų rankas. Sėkmės atveju šis ciklas nuolat kartojasi, kaskart kapitalą padidindamas ir verslą išplėsdamas.

Jau turint verslo idėją antras žingsnis yra pradinio kapitalo gavimas. Būtina kruopščiai suskaičiuoti, kokia tiksli pinigų suma yra reikalinga jūsų sugalvotai prekei ar paslaugai sukurti. Taip pat reikia suskaičiuoti, kokia kaina jūsų sukurta prekė bus parduodama. Ir galiausiai, iš šių dviejų sumų gavus skirtumą atsakyti sau į klausimą: ar verta vystyti šį verslą, ar ne? Jeigu atsakymas yra teigiamas, galima judėti toliau.

Pradinio kapitalo gavimo formos

Bet kokią naują veiklą galima pradėti savo arba skolintomis lėšomis. Nedidelės apimties, smulkus verslas dažniausiai yra pradedamas nuosavomis lėšomis. Elektroninę parduotuvę, funkcionuojančią drop shippingo būdu, mažą realią parduotuvę ar smulkias paslaugas teikiančią įmonę galima sukurti pasinaudojus savo sutaupytais pinigais arba juos pasiskolinus iš draugo ar pažįstamo. Kuo verslas yra didesnis ir sudėtingesnis, tuo didesnio pradinio kapitalo jis reikalauja. Visi šiuolaikiški didieji verslai yra vystomi investuotojų ar banko paskolintomis lėšomis.

Teisinis verslo įforminimas

Kadangi gyvename teisinėje valstybėje, kiekviena ekonominė veikla, iš kurios yra gaunamos pajamos, turi būti oficialiai įteisinta, registruota. Tokiu būdu jūsų veikla įgauna teisinį statusą – už savo parduotas prekes ar paslaugas jūs galite išrašyti sąskaitas faktūras, kurias galite gauti ir patys pirkdami prekes, paslaugas. Taip galima vesti jūsų veiklos buhalterinę apskaitą, būti apsaugotam nuo apgavysčių ir, reikalui esant, kreiptis į teismą, kuris įstatymų būdu jūsų verslą gali apginti, pavyzdžiui, nuo neapmokėtų sąskaitų ar kitų versle nesusiklosčiusių situacijų.

Populiariausios verslo teisinės formos Lietuvoje yra individuali veikla pagal pažymą, mažoji bendrija, uždaroji akcinė bendrovė ir viešoji pelno nesiekianti įstaiga. Individualios veiklos pagal pažymą statusas dažniausiai pasirenkamas, kai yra numatoma, kad verslas bus smulkus, jį vykdys vienas asmuo, bei jis bus vystomas savo lėšomis. Šią formą paprasta ir greita užregistruoti ir išregistruoti, o jos buhalterija yra supaprastinta. Kitos dvi populiariausios verslo teisinės formos yra mažoji bendrija (MB) ir uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Mažoji bendrija registruojama tuomet, kai verslą ruošiasi vykdyti keli asmenys ar šeima. Šiai formai nereikalingas pradinis įnašas, yra supaprastinta jos buhalterija. Uždarąją akcinę bendrovę rekomenduojama pasirinkti, kai verslą ruošiasi vykdyti keli asmenys, būsimieji bendrovės akcininkai ir kai šiam verslui norima pritraukti pinigų iš šalies. Registruojant šią verslo formą yra privalomas porą tūkstančių eurų siekiantis pradinis kapitalas. Uždaroji akcinė bendrovė privalo turėti vadovą, o jos buhalteriją privalo tvarkyti kvalifikuotas buhalteris. Tiek uždaroji akcinė bendrovė, tiek mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kas reiškia, kad savininkai vykdydami veiklą rizikuoja tik į bendrovę įneštomis lėšomis. Viešoji pelno nesiekianti įstaiga (VŠĮ) registruojama tuomet, kai rengiamasi vykdyti visuomenei naudingą veiklą, tenkinti viešuosius interesus ir kai nesirengiama iš būsimos veiklos gauti pelno.

Idėjos įgyvendinimas

Taigi, turint verslo idėją ir turint jai įgyvendinti reikiamą pradinį kapitalą belieka sugalvoti savo verslui pavadinimą bei jį užregistruoti. Teisiškai įforminus savo verslą su būsimais verslo partneriais jau galima bendrauti oficialiai, juridiškai. Tuomet atsiranda galimybė sudaryti oficialias, teisiškai galiojančias sutartis, už verslui pradėti išleistas lėšas gauti sąskaitas faktūras, vesti verslo apskaitą, samdyti darbuotojus, pirkti prekes, verslo vardu parduoti prekes, prekių pirkėjams išrašyti sąskaitas faktūras ir t.t.

Oficialiai užregistravus savo verslą būtina surasti jo veiklai vykdyti tinkamas patalpas, įsigyti prekybai, gamybai ar paslaugų teikimui reikalingą inventorių, taip pat įsigyti reikalingas prekes ir medžiagas. Jei iš pat pradžių numatote, kad jūsų komercinei veiklai apart jūsų reikalinga papildoma darbo jėga, privalote nusamdyti kompetetingus darbuotojus.

Ruošiant savo būsimą produkciją pardavimui lygiagrečiai turite ieškoti erdvės, kurioje būtų galima ją parduoti. Ar ji bus parduodama internetu, ar fizinėje parduotuvėje, ar kitai įmonei, potencialus pirkėjas turi būti rastas iš anksto. Visuose verslo vystymo etapuose pasitikėkite savimi ir tikėkite tuo, ką darote. Su būsimais klientais būkite sąžiningi, prekes ar paslaugas parduokite kokybiškas. Pasitikėdami savimi paskatinsite ir potencialius klientus pasitikėti jumis bei iš jūsų pirkti.