Parduodu UAB

Paskelbta rugpjūčio 30 d., 2020

Parduodama UAB vykdyti veiklą pradėjo 1990 m., sustabdyta veikla 2015 m. Įmonė vykdė veiklą susijusią su prekybą ir maitinimo paslaugomis, tačiau yra visos kitos veiklos, kuriomis įmonė gali verstis. Daugiau informacijos telefonu. Įmonės kredito istorija švari. Galima suteikti gyvenamosios vietos deklaraciją.

Kaina sutartinė.
-
Продажа UAB началась в 1990 году, деятельность была приостановлена в 2015 году. Компания занимается деятельностью, связанной с торговлей и общественным питанием, но есть и другие виды деятельности, в которых она может участвовать. Более подробная информация по телефону. Кредитная история компании чистая. Декларация о проживании может быть выдана.

Согласованная стоимость.
Kaina
sutartinė