Parduodu UAB turėjusią mokėjimo įstaigos licenciją

Paskelbta liepos 9 d., 2019

UAB registruotas 2012-07-31
LB išduota mokėjimo įstaigos licencija 2014-12-23
LB atšaukė licenciją (dėl veiklos nevykdymo) 2018-06-20

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - veiklos metai yra audituoti.

Įmonė realios veiklos nevykdė, tik buvo sudaryta paslaugų pirkimo sutartis su IT bendrove, dėl programos sukūrimo, tačiau programa nebuvo iki galo sukurta ir ji kabo balanse kaip ilgalaikis turtas.

Įmonė skolų neturi.

Kadangi mokėjimo paslaugos nėra PVM veikla, tai 2013-08-21 Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM.

Įmonė turi kasoje pinigų, turi sukauptą nuostolį, turi nepradėtą nusidėvėti ilgalaikį turtą (programinį kodą).

Kaina 1500 Eur
Kaina
€ 1,500