Kaina
€ 1,000

Parduodu UAB turėjusią mok. įst. licenciją 1000 Eu

pažymėti
Paskelbta liepos 26 d.

UAB registruotas 2012-07-31
LB išduota mokėjimo įstaigos licencija 2014-12-23
LB atšaukė licenciją (dėl veiklos nevykdymo) 2018-06-20

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - veiklos metai yra audituoti.

Įmonė realios veiklos nevykdė, tik buvo sudaryta paslaugų pirkimo sutartis su IT bendrove, dėl programos sukūrimo, tačiau programa nebuvo iki galo sukurta ir ji kabo balanse kaip ilgalaikis turtas.

Įmonė skolų neturi.

Kadangi mokėjimo paslaugos nėra PVM veikla, tai 2013-08-21 Išregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, PVM.

Įmonė turi kasoje pinigų, turi sukauptą nuostolį, turi nepradėtą nusidėvėti ilgalaikį turtą (programinį kodą).

Kaina 1000 Eur