Parduodame mobilų veikiantį tarptautinį verslą

Paskelbta liepos 1 d., 2021

Parduodamas veikiantis, transportuojamas šeimos sporto ir pramogų parkas.

Verslą sudaro:

Preliminarios parko veiklos vykdymo vietos.
Pramoginiai sportiniai įrenginiai.
Marketingo ir reklamos kanalai.
Paslaugų teikėjai reikalingi parko perkėlimui ir veiklos vydymui.
Bendroji parko įranga.

Parko sportinę ir pramoginę įrangą sudaro:

Pramoginis orientacinis įrenginys Drakonas su AR/VR sistema lankytojams, dūmų, garso ir apšvietimo sistema. Papildoma sistema apsauganti lankytojus elektros energijos dingimo atveju. Įrenginys skirtas vaikams ir suaugusiems.

Pripučiami batutai vaikams.

Sportininių gimnastinių batutų trampolinų parkas vaikams ir suaugusiems.

Trys balti tentiniai pavilijonai, du iš Jų yra pripučiami arkiniai - 10mx10m.

Įėjimo į parką arka ir medžiagos įėjimo pagrindui.

Parko garso, apšvietimo ir efektų įranga.

Elektros įvado spinta su energijos apskaitą ir reikiamais įvadiniais ir vidinio tinklo kabeliais ir kt.

Perkėlimas:

Visas parkas gali būti perkiamas į kitą veiklos vietą per vieną savaitę. Pervežimui reikalinga viena standartinė sunkvežimio priekaba.

Verslo pardavimo kaina yra 150 000 - 200 000 eurų, priklausomai nuo pirkimo sąlygų - laikas sezone, mokėjimo sąlygos ir grafikas, garantas ir kt.

Domina keitimas.

Verslas gali veikti visus metus visoje Europos sąjugoje ar kitoje teritorijoje, kurioje klimatas tokiai veiklai tinkamas visus metus, veikla gali būti vykdoma ir patalpose.

Tel. 866204242

An existing, transported family sports and amusement park is for sale.

The business consists of:

Preliminary locations for the park.
Amusement and sports equipment.
Marketing and advertising channels.
Service providers are needed to relocate the park and run the business.
General park equipment.

The parks sports and entertainment equipment includes:

"Entertainment reference device" Dragon with AR / VR system for visitors, smoke, sound and lighting system. An additional system to protect visitors in the event of a power failure. The device is intended for children and adults.

Inflatable trampolines for children.

Sports gym trampolines for children and adults.

Three white tent pavilions, two of them are inflatable arches - 10mx10m.

Entrance to the park or material for the entrance base.

Park sound, lighting, and effects equipment.

Electrical input cabinet with energy metering and required for input and internal network cables, etc.

Portability:

Anything that can be purchased at another location in one week. One standard truck trailer is required for transportation.

The sale price of the business is 150,000 - 200,000 euros, depending on the purchase conditions - the stadium of the season, payment terms and schedule, guarantees, etc.

Interested in changing.

The business can operate all year round throughout the European Union or in another territory where the climate is active and suitable throughout the year, also activities can be carried out indoors.

Tel. 866204242
Kaina
€ 200,000
+37066204242
skelbimo autorius: Karolis