Parduodamas verslas - smėlio ir žvyro karjeras

Paskelbta balandžio 7 d., 2021

PARDUODAMAS VERSLAS: parduodamos įmonės akcijos (įmonė valdo Vilniaus apskrities, Vilniaus miesto Mačiuliškių smėlio-žvyro telkinį).
ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS: 7,9 ha. Sklypas nuomojamas iš valstybės iki 2043 m. Naudojimo būdas: naudingųjų iškasenų teritorija.
NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ KIEKIS: 425 tūkst. kub. m., iš jų žvyro 280 tūkst. kub. m.
DISLOKACIJOS VIETA: Vilniaus m. sav., Mačiuliškių k.
DOKUMENTACIJA: Pilnai paruošta veiklai vykdyti (išimti visi reikiami leidimai).
PRODUKCIJA: Karjero žaliava tinka keliams ir betono gamybai.
Kaina
sutartinė