Parduodama reikalavimo teisė

Paskelbta gegužės 26 d., 2021

Parduodamas Viktor Gleizer nuosavybės teise priklausantis turtas - reikalavimo teises į skolininko Romo Grigalevičiaus nemokumo byloje patvirtintus:
1) pagrindinį reikalavimą – 2678,56 Eur, šalutinį reikalavimą – 0,00 Eur.
2) pagrindinį reikalavimą – 5834,21 Eur, šalutinį reikalavimą – 3741,63 Eur,
3) pagrindinį reikalavimą – 106994,00 Eur, papildomą reikalavimą – 63018,61 Eur
ir Irinos Grigalevičienės nemokumo byloje patvirtintus:
1) pagrindinį reikalavimą – 106994,06 Eur, šalutinį reikalavimą – 63018,61 Eur,
2) pagrindinį reikalavimą – 2678,56 Eur, šalutinį reikalavimą – 0,00 Eur pagal 2021-01-26 Rygos miesto Latgalos priemiesčio teismo sprendimą ir visos materialinės bei procesinės teisės civilinėje byloje Nr. C 29 3979 20.
Pradinė pardavimo kaina – 1000,00 Eur.
Pasiūlymai renkami iki 2021 m. birželio 02 d.
Informacija teikiama: Nemokumo administratorius UAB „Tamtamas“, el. p. [email protected], tel.: 846 485266.
Kaina
sutartinė