MB su gauta parama

Paskelbta balandžio 12 d., 2021

Parduodama MB gavus paramą pagal priemonę: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-ekonomines-veiklos-pradziai-kaimo-vietovese-kai-verslo-plano-igyvendinimui-mokama-ismoka-2020-m/24481?tab=1

Verslo plane numatyta vykdyti veiklą EVRK 53.20.
Veiklos pelningumas turi būti ne mažiau kaip 2%. Veiklą būtina vykdyti ne trumpiau kaip 3 metus. Visi kiti reikalavimai aprašyti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88eee020d85b11e8a1baff673bb7216a/asr

Remiantis taisyklėmis:
"Jeigu projekto kontrolės laikotarpiu keičiasi paramos gavėjo – juridinio asmens vadovas, turi būti išlaikyta atitiktis atrankos kriterijams"

Atrankos kriterijai:
1. "pareiškėjas (MB vadovas), ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje." T.y. ne trumpiau kaip metai iki 2020-06.
2. "Pareiškėjas (MB vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra: iki 29 metų (imtinai) amžiaus"
3. "Pareiškėja (MB vadovas) yra moteris"

Tel. 8 6414 2324
sms neatsakau.
Kaina
sutartinė