MB su gauta parama 18800 eur

Paskelbta sausio 29 d.

Parduodama MB gavus paramą pagal priemonę "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2020 m.)" https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-ekonomines-veiklos-pradziai-kaimo-vietovese-kai-verslo-plano-igyvendinimui-mokama-ismoka-2020-m/24481?tab=1

Verslo plane numatyta vykdyti veiklą EVRK 53.20.
Veiklos pelningumas turi būti ne mažiau kaip 2%. Veiklą būtina vykdyti ne trumpiau kaip 3 metus. Visi kiti reikalavimai aprašyti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88eee020d85b11e8a1baff673bb7216a/asr

Remiantis taisyklėmis:
"Jeigu projekto kontrolės laikotarpiu keičiasi paramos gavėjo – juridinio asmens vadovas (mažosios bendrijos atveju), turi būti išlaikyta atitiktis atrankos kriterijams, nurodytiems Taisyklių 37 punkto lentelės 6–8 eilutėse, jeigu projekto atrankos metu už tai buvo skirti atrankos balai."

Kriterijai, už ką buvo skirti atrankos balai:
"pareiškėjas (MB vadovas), ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje." T.y. ne trumpiau kaip metai iki 2020-06.

Antras kriterijus:
"Pareiškėjas (MB vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:
iki 29 metų (imtinai) amžiaus"

Trečias kriterijus:
"Pareiškėja (MB vadovas) yra moteris"

Tel. 8 641 42324
sms neatsakau.
Kaina
sutartinė