Es Paramos Projektų Rengimas

Paskelbta rugsėjo 22 d., 2020

ES PARAMA ŪKININKAMS, MIŠKININKAMS, VERSLO ĮMONĖMS.
Rengiame projektus ES paramai, konsultuojame, parenkame tinkamas paramos priemones, administruojame projektus bei rengiame viešuosius pirkimus. Teikiame paslaugų kokybės garantiją. Atstovaujame klientus valstybinėse institucijose ir paramos agentūrose. Mūsų specialistai nustato kiekvieno projekto ir pareiškėjo tinkamumą, išaiškina visas sąlygas ir galimas rizikas, sudaro palankiausias sąlygas paramos gavimui pagal kliento poreikius ir plėtros galimybes bei jo atitiktį paramos taisyklių keliamiems reikalavimams.
Paslaugų kainos priklauso nuo projekto apimties bei paslaugų paketo, apmokėjimo sąlygos itin lanksčios.
PASLAUGAS TEIKIAME VISOJE LIETUVOJE.

Šiuo metu renkamos paraiškos:
1. Parama smulkiesiems ūkiams (pieninės galvijininkystės sektorius) 15000 €, finansavimas 100 proc. PARAIŠKOS RENKAMOS IKI 09-30, po projekto įgyvendinimo kontrolės laikotarpio nėra, įsipareigojimai ūkininkams minimalūs. Tinkamoms finansuoti išlaidoms specialių reikalavimų nėra, svarbu, kad jos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti (žemė, pastatai, statybos, galvijai, nauja arba naudota technika, įranga ir pan.)Tinkami pareiškėjai: ūkininkai, kurių ūkyje laikomos pieninių veislių karvės ir jų skaičius 2020-07-01 dienai buvo nuo 3 iki 9 vnt. Valdos ekonominis dydis (VED) NESVARBUS, tačiau iš pieninių karvių jis turi sudaryti NE MAŽIAU kaip 50 procentų viso valdos ekonominio dydžio 2020-07-01. PVZ: VED išreikštas eurais 2020-07-01 dienai yra 10 000 €, pieninės karvės 5001 €, pasėliai, kiti galvijai ir kitos kultūros 4999 €. Paramos projekto rengimo kaina 400 €. Sėkmės mokestis 350 € (mokamas tik gavus paramą). Kainos nurodytos su PVM, papildomai mokėti nereikės. Mokestis už paslaugas gali būti finansuojamas iš paramos lėšų, sudaroma sutartis, suteikiama kokybės garantija. Projektą parengsime nuo sutarties pasirašymo dienos per 3 darbo dienas.
2. Parama miško veisimui iki 2020-11-16. Parama teikiama miško veisimui miško žemėje, jeigu miškas savaime neauga ir nebuvo nupjautas bei nedidelio našumo žemės ūkio naudmenose, jei gaunamas leidimas. ŠIAM KVIETIMUI YRA SKIRTOS DIDŽIAUSIOS IŠMOKOS NEI KADA NORS BUVO SKIRIAMOS. Planuojančius teikti paraišką kviečiame į konsultacijas artimiausiu metu. Paslaugos kaina priklauso nuo planuojamo įveisti ploto. Plačiau apie priemonę skaitykite mūsų tinklapyje ir Nacionalinės mokėjimo agentūros tinklapyje https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/misko-veisimas-2020-m-ii/24491?tab=1
3. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ žalios pramonės inovacijų srityje. Negrąžintina subsidija mažiems projektams nuo 10 000 € iki 200 000 € ir stambiems projektams nuo 200 000 € iki 2 000 000 €
Parama teikiama Lietuvoje arba bet kurioje Europos ekonominėje erdvėje veikiančiai pramonės įmonei, investuojančiai į tvarią plėtrą (neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, elektros taupymas, antrinių žaliavų panaudojimas, naujų produktų turinčių mažesnį poveikį aplinkai gamyba, gamybos modernizavimas ir pan.)
Tinkamos finansuoti išlaidos: ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, komandiruotis ir kelionės, darbo užmokestis, bendros išlaidos.
Plačiau apie priemonę https://mita.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-2014-2021-m-norvegijos-finansinio-mechanizmo-programos-verslo-pletra-inovacijos-ir-mvi-zalios-pramones-inovaciju-srityje
Projektų rengimo kaina priklauso nuo projekto apimties. Kviečiame į konsultacijas.
Dėl projekto rengimo ir tinkamumo nustatymo kreipkitės Tel. 867388712 el. p. ana.balciuniene@gmail.com
Kaina
sutartinė
+37067388712
skelbimo autorius: Ana