ECAA Europe UAB - automobilių detalių prekyba (35 proc. akcijų)

Paskelbta gegužės 12 d.

East China Automobile Association Ltd (kodas: 08014) parduoda reikalavimą į 556 281,75 Eur (penki šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 75 ct) dydžio sumą (palūkanos paskaičiuotos 2020 m. balandžio 28 dienai), priteistus iš ECAA Europe UAB (kodas: 302726974). Išduotas teismo vykdomasis raštas.
Galioja taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurių pagrindu areštuotas ECAA Europe UAB turtas 390 732,91 Eur sumai.
ECAA Europe UAB steigėjas UAB “Vaivorykštė” (55 proc. akcijų), priklausanti Anridui Vinkleriui.
Kartu parduodamos ir ECAA Europe UAB 35 proc. akcijų, priklausančių East China Automobile Association Ltd.
2019 m. gruodžio 18 d. ECAA Europe UAB ir UAB “Vaivorykštė” raštišku patvirtintimu, ECAA Europe UAB turi turto 1 249 624,00 Eur sumai.
Reikalavimas ir akcijos parduodamas už 166 884,52 Eur sumą.
Paskutinė diena pasiūlymui pateikti - 2020 m. gegužės 22 d.
Tel.: +370 5 24 333 08
El. p.: ntc@ntc.lt
Vilnius
Kaina
€ 166,884