Dovanoju UAB, galima panaudoti ES struktūriniams fondams ir kitai veiklai.

Paskelbta rugpjūčio 26 d.

Perleidžiu UAB, registruota 2018, galima
panaudoti ES struktūriniams fondams ir kitai veiklai.

Apyvartos yra tokios:2019 m. 48375 Eur2020 m. 16876 Eur2021 m. pagal jūsų poreikius.

Yra skola įmonės direktoriui ~4000Eur, kurią
perleisim naujam direktoriui ir vėliau galėsite išsimti iš Bendorvės sąskaitos.
Bendrovė turi banko sąskaitą Swedbanke

Įmonė turi nuostolį ~3000Eur*Įmonė turi ilgalaikę Covidinę paskolą
~4000Eur, kurią reikia gražinti dalimis kas mėnesį iki 2022-12-31*

Įmonės EVRK:- kompiuterių programavimas, žr. 62.01ir kt.

Iš įmonės gali būti perkamos paslaugos
atitinkamčios ES struktūrinių fondų reikalavimus.Priemonės „Kūrybiniai čekiai COVID-19“

Pvz.: https://lvpa.lt/lt/paraiskos/kurybiniai-cekiai-covid-19-nr.-1-1492

Projekto įgyvendinimo metu gali būti
įsigyjamos dizaino kūrimo ir diegimo bei rinkodaros inovacijųteikimo paslaugos iš kūrybinių ir kultūrinių
industrijų sektoriaus (toliau – KKI sektorius). Paslaugosteikėjas gali būti, fizinis arba juridinis
asmuo ir turi veikti ne trumpiau kaip 1 metus. KKI sektoriusnustatomas pagal Kultūros ir kūrybinėms
industrijoms priskiriamus veiklų kodus pagal Ekonominėsveiklos rūšių klasifikatorių (EVRK),
nustatytus Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021metų plėtros krypčių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymuNr. ĮV-524 „Dėl Kultūros ir kūrybinių
industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčiųpatvirtinimo“, priede Nr. 4 „Kultūros ir
kūrybinėms industrijoms priskiriamų veiklų kodai pagalEkonominės veiklos rūšių klasifikatorių
(EVRK)“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a213850378411e5aee6f3ae4a9cfa2d.

Įmonės veiklą esame sustabdę 2021 rugpjūčio
mėn., PVM savanoriškai išregistravome, tačiau galime padėti atstatyti.

Kaina
sutartinė
+37064870776
skelbimo autorius: Imone uz 1 Eur