Dovanoju UAB, galima panaudoti ES struktūriniams fondams ir kitai veiklai.

Paskelbta rugpjūčio 26 d., 2021

Dovanoju UAB, registruota 2018, galima panaudoti ES struktūriniams fondams ir kitai veiklai.

Apyvartos yra tokios:
2019 m. 48375 Eur
2020 m. 16876 Eur
2021 m. pagal jūsų poreikius.

Bendrovė turi banko sąskaitą Swedbanke
Įmonė turi nuostolį ~3000Eur
*Įmonė turi ilgalaikę Covidinę paskolą ~3000Eur, kurią reikia gražinti dalimis kas mėnesį iki 2022-12-31*

Įmonės EVRK:- kompiuterių programavimas, žr. 62.01
ir kt.

Iš įmonės gali būti perkamos paslaugos
atitinkamčios ES struktūrinių fondų reikalavimus.
Priemonės „Kūrybiniai čekiai COVID-19“
Pvz.: https://lvpa.lt/lt/paraiskos/kurybiniai-cekiai-covid-19-nr.-1-1492
Projekto įgyvendinimo metu gali būti įsigyjamos dizaino kūrimo ir diegimo bei rinkodaros inovacijų teikimo paslaugos iš kūrybinių ir kultūrinių
industrijų sektoriaus (toliau – KKI sektorius). Paslaugos teikėjas gali būti, fizinis arba juridinis asmuo ir turi veikti ne trumpiau kaip 1 metus. KKI sektorius nustatomas pagal Kultūros ir kūrybinėms industrijoms priskiriamus veiklų kodus pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK),
nustatytus Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-524 „Dėl Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių patvirtinimo“, priede Nr. 4 „Kultūros ir
kūrybinėms industrijoms priskiriamų veiklų kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK)“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a213850378411e5aee6f3ae4a9cfa2d.

Įmonės veiklą esame sustabdę 2021 rugpjūčio
mėn., PVM savanoriškai išregistravome, tačiau galime padėti atstatyti.

ps. Įmonė gali verstis ir kitomis veiklomis.

Kaina
sutartinė
+37064870776
skelbimo autorius: Imone uz 1 Eur